خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد. زن زیبای جذامی را گوشواره ای دیگر خواهم بخشید. کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ! دوره گردی خواهم شد کوچه ها را خواهم گشت . روزی خواهم آمد (سهراب سپهری )

ادامه مطلب

روزی خواهم آمد شاعر سهراب سپهری خوانش شعر زهره رضایی. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد. در رگ ها نور خواهم ریخت. و صدا خواهم در داد ای سبدهاتان پر خواب! سیب آوردم سیب سرخ خورشید. روزی خواهم آمد شاعر سهراب سپهری خوانش شعر زهره رضایی

ادامه مطلب

خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد. زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید. كور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ! دوره گردی خواهم شد كوچه ها را خواهم گشت جار. خواهم زد ای شبنم دنیای من روزی خواهم آمد سهراب سپهری

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها